Scouterna

Värsta fördomen är Scouternas projekt för dialog och reflektion kring normer, fördomar och värderingar.