Scouternas Värsta rapporten

Den 5 mars 2014 arrangerade Scouternas riksdagsnätverk ett seminarium på temat mångfald och likabehandlingsarbete, inom ramen för projektet Värsta fördomen. Under seminariet presenterade Scouterna Värsta rapporten, en undersökning om normer och maktstrukturer inom Scouterna.

Varje år arrangerar Scouternas riksdagsnätverk seminarier. Våren 2014 tog seminariet utgångspunkt i Värsta rapporten, vars syfte är att göra Scouterna till en ännu öppnare organisation än vad den är idag. Under seminariet presenterades rapporten av Scouternas dåvarande projektkoordinator Anton Landehag. Därefter hölls en paneldebatt med bland andra genusvetaren Sofia B Karlsson, skribenten Kawa Zolfagary och Scouternas ordförande Martin Björgell.

Hela programmet för Värsta fördomen-seminariet » 

Scouternas Värsta rapporten

Värsta rapporten är en undersökning om begränsande praktiker, normer och maktstrukturer inom Scouterna. Undersökningen ställs mot en rikstäckande Novus-undersökning av attityder i mångfaldsfrågor. Rapporten, som vi publicerar här i samband med seminariet, visar på hur fördomar och normer samspelar och bidrar till exkludering både inom Scouterna och i samhället i stort.

Seminariet livestreamas via Bambuser

Seminariet anordnades den 5 mars kl.13-15. För att så många som möjligt skulle kunna delta livestreamades seminariet, eftersom antalet platser på seminariet var mycket begränsat. Det var även möjligt att följa seminariet och ställa  frågor via Twitter genom att använda hashtaggen #värstafördomen. Filmupptagningen finns nu tillgänglig på  Scouternas Vimeo- och YouTube-kanaler.

Livestreaming via Värsta Fördomens startsida » 

Med Värsta fördomen tar vi ställning

Scouterna står för mångfald. Vi vill vara en förening för alla barn och ungdomar som vill ha en fritid med friluftsliv, social gemenskap och ledarskapsträning, oavsett bakgrund och förutsättningar. Med Värsta fördomen tar Scouterna ställning som en antirasistisk organisation som verkar för allas lika värde och etnisk mångfald.