Om Värsta fördomen

Värsta fördomen är Scouternas antirasistiska projekt om normer, värderingar och fördomar som vi driver tillsammans med Stiftelsen Expo, Röda Korsets ungdomsförbund och Ungdom Mot Rasism. Projektet finansieras av PostkodLotteriet och kommer att hålla på till hösten 2015.

 

Syftet med Värsta fördomen är att inom och utanför Scouterna skapa dialog kring normer, fördomar och värderingar för att motverka rasism. I Värsta fördomen ska vi inom Scouterna både som organisation och på individnivå se oss själva och våra egna fördomar. Genom att förstå våra fördomar och att kanske förändra hur vi agerar kan vi göra Scouterna till en organisation där fler känner sig hemma.

 

I Värsta fördomen bjuds unga mellan 12 och 19 år in till dialogträffar, som är träffar med utbildade dialogledare där vi genom samtal och övningar lyfter frågor kring normer, fördomar och värderingar. Vem som helst kan boka en dialogträff, inte bara scouter. Målet med Värsta fördomen är ökad etniskt mångfald i Scouterna och en djupare förståelse för allas lika värde och rätt, att skapa en känsla av förändringsmöjlighet och att stärka det personliga ledarskapet.