Diskussionsunderlag Värsta fördomens ABC

Vill du använda filmerna i Värsta fördomens ABC till mer än att bara titta på? Här hittar du ett diskussionsunderlag!

Använd diskussionsunderlaget ensam eller i grupp. Diskutera ett ord eller flera. Och dela gärna med dig av dina reflektioner till oss i Värsta fördomen!