Utbildningar om normer

Genom Värsta fördomen har Scouterna under tre år jobbat med att sprida kunskap om normer, fördomar och värderingar som ligger till grund för rasism. Vi vill uppmuntra unga att upptäcka sina egna fördomar och hur normer som finns runt oss alla, hela tiden, gör att vissa personer och grupper har det lättare än andra.

 

Vi har erbjudit tre typer av utbildning: dialogträffar och Värsta dialoghelgen för scouter och andra unga, och workshops för vuxna, till exempel ledarteam, styrelser eller anställda. Under hösten 2015 kommer Värsta fördomens metod och workshopupplägg att publiceras på den här sidan.