Värsta fördomen – ett av Scouternas mångfaldsprojekt

Som en av Sveriges största barn- och ungdomsorganisation vill Scouterna ta ett ökat ansvar för mångfald. Värsta fördomen är en del i det arbetet. I filmerna nedan får du veta mer om vad vi gör!